+ 164 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Židovské osídlení v Roudnici nad Labem

Adresa/Kontakt

Informační a dopravní centrum Podřipska

Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Nejstarší židovské osídlení se nacházelo jihovýchodně od roudnického zámku od poloviny 16. století.

V 17. století žilo v Roudnici 50 židovských rodin. V roce 1613 byly nuceně přesídleny do Židovské ul. (dnešní Havlíčkovy). Koncem 18. století žilo v Roudnici asi 400 Židů. Nejstarší židovský hřbitov sousedil s první osadou a byl zrušen spolu s ní okolo roku 1615. Druhý hřbitov, nazývaný dnes starý, vznikl krátce poté v blízkosti nově založeného ghetta. Byly sem přeneseny některé náhrobky z prvního hřbitova. Je zde pohřben například Becalel ben Sinai (1621), synovec rabína zvaného Maharal, známého též jako rabi Löw.

Prohlídku židovského hřbitova je třeba objednat telefonicky (tel: +420 416 810 761) nebo e‑mailem (podripskemuzeum@seznam.cz) minimálně jeden týden předem.

Další informace v sekci: Za památkami města Roudnice nad Labem, více na www.pamatky.kehilaprag.cz.

Cíl výletu