+ 164 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Vědomice

Adresa/Kontakt

Obec Vědomice

Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem

Pravobřežně orientovaná obec ve výšce 155 m n. m. oddělená od Roudnice nad Labem tokem řeky Labe.

Název obce byl odvozen od slova “vědomý” (vědomci - lidé zabývající se léčením lidí a dobytka na vsích). Významnou plodinou charakteristickou pro Vědomice je mimo jiné chmel.

Poprvé se Vědomice objevují v písemných pramenech kolem roku 1505, kdy obec náležela roudnickému panství. Poloha obce měla značnou ekonomickou výhodu z důvodu procházející kupecké stezky, tzv. Lužické cesty, spojující střední Čechy s Horní Lužicí. Po smrti Viléma z Rožmberka Roudnice a okolní obce patřily vdově Polyxéně, která se v roce 1603 provdala za Zdenka Vojtěcha Popela z Lobkowicz.

V současnosti se v blízkosti obce nachází řada sportovišť pro aktivní využití volného času jako je fotbal, odbíjená, basketbal, plavání a další. Obec Vědomice je nositelem titulu Vesnice roku Ústeckého kraje (1999 a 2007), chloubou jsou také další ocenění v této soutěži: Bílá stuha za činnost mládeže v roce 2006, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí v roce 2011 a Modrá stuha za společenský život v roce 2013.

Cíl výletu