+ 169 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Socha sv. Vojtěcha

Adresa/Kontakt

Informační a dopravní centrum Podřipska

Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Dílo sochaře Stanislava Hanzíka bylo odhaleno v roce 1996 v dolní části Karlova náměstí.

Socha je umístěna tak, jakoby světec mířil k bývalému brodu přes řeku Labe na své cestě do Pomořanska. Sv. Vojtěch byl českým biskupem, který zemřel v roce 997 mučednickou smrtí na své misijní cestě. Dnes bývá nazýván prvním českým Evropanem.

Cíl výletu