+ 169 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Roudnické židovské hřbitovy

Adresa/Kontakt

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem

Nám. Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem

První židovský hřbitov snad býval na místě zahrady bývalého kapucínského kláštera, jihovýchodně od zámku. Nevíme, kdy byl založen; k jeho likvidaci došlo po r. 1613. Několik náhrobků bylo přeneseno na druhý hřbitov.

Ten se nachází v Třebízského ulici v severozápadní části města. Založen byl v roce 1613 a užíván do konce 19. století. Na ploše 4.473 m² se dochovalo téměř 1700 náhrobních kamenů, nejstarší z roku 1611 (přenesený) a nejmladší z r. 1896. Tento hřbitov představuje nesmírně cennou lokalitu s mnoha náhrobky barokního, ale také ještě renesančního charakteru. Bývalý hrobnický dům sloužil dříve k bydlení, dnes je opuštěn a vozovna je využívána jako garáž. V horní části byl postaven v r. 1999 nový vchod, počátkem r. 2002 byl celý areál zbaven husté náletové vegetace.

Třetí hřbitov je situován 600 metrů západně od druhého, na konci cesty vedoucí ke komunálnímu hřbitovu. Založen byl zřejmě v r. 1890. Po II. světové válce byl zdevastován, hřbitovní zeď byla téměř rozebrána a většina náhrobních kamenů zmizela (1985). Obřadní síň v maurském slohu s kopulí a českými a hebrejskými texty na stěnách interiéru vyhořela. V areálu o velikosti 4.679 m² se dochovalo necelých deset náhrobků z let 1899 - 1943.

Prohlídku židovského hřbitova je třeba objednat telefonicky (tel: +420 416 810 761) nebo e‑mailem (podripskemuzeum@seznam.cz) minimálně jeden týden předem.

Informace o Židovské stezce zde.

Cíl výletu