+ 164 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Radnice

Adresa/Kontakt

Informační a dopravní centrum Podřipska

Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Původní renesanční radnice byla zbourána před rokem 1870 a nacházela se v místech dnešní městské knihovny.

Nynější pseudorenesanční radnice byla postavena na místě dvou středověkých domů v roce 1869 podle projektu stavitele Kuželovského. Přístavba radnice, dům č. p. 22, je z let 1899 -1900. Fasádu domu navrhl Alois Samohrd a fresky provedl Láďa Novák. Po stranách trojdílného okna je možné vidět alegorické ženské postavy znázorňující vlevo “Samosprávu vlasti” a vpravo “Spravedlnost”.

Cíl výletu