+ 169 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Hoštka – sklípky

Adresa/Kontakt

Informační centrum Štětí

Obchodní 547, 411 08 Štětí

Část úrodné Polabské nížiny na kraji Českého středohoří.

Obec má 3 další části – Kochovice, Malešov, Velešice. Status města získala Hoštka v roce 2006. V současné době zde žije přibližně 1700 obyvatel.

Založení není jasné, první písemný doklad sahá do roku 1266. Ve středověku byla Hoštka sídlem velkého počtu obyvatel – její důležitost dokládá i hrdelní právo ze 14. století. Za dob třicetileté války byla obec značně poškozena.

Hoštkou protéká potok Obrtka vlévající se přímo do Labe. Tak jako celý litoměřický okres i území tohoto města patří svým charakterem mezi zemědělské oblasti s vysokým podílem zemědělské půdy a nízkým procentem zalesnění bez výrazného vertikálního členění. V okolí Hoštky prochází několik značených koňských cest, které jsou napojeny na celostátní i evropskou síť. V rámci soukromé iniciativy bylo realizováno zařízení pro turisty na koňských stezkách včetně stájí s názvem Ježkův Mlýn. Tato iniciativa se neustále rozvíjí.

Cíl výletu