Štětí - nábřeží

Město na pravém břehu řeky Labe v jižní části okresu Litoměřice s písemnými doklady z roku 1314.

Adresa:

Informační centrum Štětí
Obchodní 547
411 08 Štětí
www.steti.cz
infocentrum@steti.cz
Telefon: +420 416 812 715

K městu patří devět místních částí – Brocno, Chcebuz, Radouň, Počeplice, Stračí, Čakovice, Hněvice, Veselí a Újezd.

Štětí je vstupní branou do CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a pro rozmanitý ráz krajiny je často cílem pěších i cykloturistů. Historickou dominantou je kostel sv. Šimona a Judy. Dalšími zajímavostmi města je jediné známé sousoší dvou prvních československých prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše. Za hranicemi města nalezneme vesnickou památkovou zónu Brocno, zrekonstruovaný židovský hřbitov v Radouni nebo obec Chcebuz, kde se v roce 2010 natáčel historický velkofilm Lidice. Turisticky zajímavý je i nedaleký veslařský kanál v obci Račice.

Město má převážně průmyslový charakter. Jeho důležitou součástí je papírenský závod, svého času největší ve střední Evropě.