Rohatce, Podřipsko

Když na cestě z Doksan do Terezína odbočíme vlevo, dostaneme se do obce Rohatce.

Adresa:

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 9/9 – recepce,
412 88 LitoměřiceTel.:+420 416 707 511
www.dltm.cz
biskupstvi@dltm.cz

Na návsi se nachází kostel Všech svatých z roku 1744, postavený podle projektu Ottaviana Broggia. Tvar kostela tvoří dva kruhy, větší je kostelem samotným, menší zastává funkci předsíně. Technickou zajímavostí je fakt, že kostel nemá krov, ale krytina je upevněna přímo na klenby. Interiér kostela je vyzdoben freskovými medailony českých světců, které čekají na obnovu. Rohatecký kostel je příkladem památky, která byla zachráněna pět minut po dvanácté. Kostel byl téměř bez krytiny, ze zdí rostly stromy, trpěl vlhkostí. Na kostele je vidět jak stav před obnovou, tak nádheru, která nás čeká po jeho obnově.