Rekreační středisko Pod Lipou - Roudnice nad Labe

Rekreační středisko umístěné v klidné části za Roudnicí nad Labem na pravém břehu necelých 200 metrů od toku Labe.

Adresa:

Rekreační středisko Pod Lipou
Pod Lipou 298, 413 01 Vědomice
Tel.:+420 416 837 798
+420 604 927 195

podlipou@podlipou.cz
www.podlipou.cz/

Turistům nabízí chatkové ubytování, vlastní restauraci se společenskou místností a bohaté sportovní vyžití přímo v areálu Pod Lipou.

Kapacita 9 chate, 36 lůžek.

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Říp, o.p.s. a Informačního a dopravního centra Podřipska.

Aktualizované informace dále hledejte na:

Webová stránka s průběžnou aktualizací: https://www.kulturaroudnice.cz/coronavirus
FB Informační a dopravní centrum Podřipska: https://www.facebook.com/IDCPodripska/

Telefonické linky: 412 871 501, 412 871 502
jsou v provozu denně 10-13 hodin,
shodně tak e‑mail infocentrum@vyletnarip.cz nebo infocentrum@kulturaroudnice.cz.
Zde je možné uplatnit vaše dotazy k předprodeji apod.

Luděk Jirman, ředitel, Říp, o.p.s., Roudnice nad Labem