T5 Podřipský motoráček

Podřipský historický motoráček v sezóně brázdí tratě Českého středohoří a nabízí řadu krásných zastavení.

Adresa:

Doprava Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje

Zajímavostí na části trasy Podřipského motoráčku je jízda po již zrušené železniční trati. Zde během roku neprojíždí po kolejích žádný vlak. Podél této zrušené trati byly umístěny v okolí zastávek informační tabule, které přibližují historii trati i obcí.

Během turistické sezóny 2020 jede vlak od 16. 5. do 1. 11. 2020 soboty, neděle a svátky.

Aktuální leták motoráčku zde.

Jízdní řád turistické linky T5: