T5 Podřipský motoráček

Podřipský historický motoráček v sezóně brázdí tratě Českého středohoří a nabízí řadu krásných zastavení.

Adresa:

Doprava Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje

Zajímavostí na části trasy Podřipského motoráčku je jízda po již zrušené železniční trati. Zde během roku neprojíždí po kolejích žádný vlak. Podél této zrušené trati byly na umístěny v okolí zastávek informační tabule, které přibližují historii trati i obcí.

Během turistické sezóny 2019 jede vlak od 30. 3. do 28. 10. 2019 soboty, neděle a svátky.

Leták Podřipského motoráčku (T5)

Jízdní řád turistické linky T5: