T5 Podřipský motoráček

Podřipský historický motoráček v sezóně brázdí tratě Českého středohoří a nabízí řadu krásných zastavení.

Adresa:

Doprava Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje

Zajímavostí na části trasy Podřipského motoráčku je jízda po již zrušené železniční trati. Zde během roku neprojíždí po kolejích žádný vlak. Podél této zrušené trati byly umístěny v okolí zastávek informační tabule, které přibližují historii trati i obcí.

Během turistické sezóny 2021 jede vlak od 2. 4. do 31. 10. 2021 soboty, neděle a svátky.

Aktuální leták motoráčku zde.

Jízdní řád turistické linky T5:

Jizdní řád motoráčku T5.