Podřipské muzeum

Podřipské muzeum bylo založeno již v roce 1900, zaniklo na přelomu 50. a 60. let 20. století. V roce 2004 došlo k jeho obnově.

Adresa:

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
Nám. Jana z Dražic 101,
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 416 810 761
www.podripskemuzeum.cz
podripskemuzeum@seznam.cz

Stálá expozice Podřipského muzea je tvořena expozicí věnovanou pravěkému období, období středověku a novověku. Pravěká část je tvořena četnými exponáty pocházejícími z archeologických výzkumů v oblasti Podřipska. Doplněna je modelem domu z mladší doby kamenné. Středověké části stálé expozice dominuje kamenný znak biskupa Jana IV z Dražic, který pochází z původního kamenného gotického mostu, který byl jako třetí nejstarší kamenný most v Čechách postaven kolem roku 1340. Venkovní část expozice zahrnuje rovněž kamenné klenební bloky tohoto mostu, objevené v řece Labi v roce 2005. Náleží k ním i dřevěné trámy ze základové mostní konstrukce. V novověké části expozice se kromě dějin rodu Lobkowiczů na Roudnici návštěvník seznámí také s dřevěným deskovým betlémem neznámého mistra z 18 století.

Expozice je doplněna sbírkou minerálů, výstavou věnovanou ptactvu Podřipska a obrazovým cyklem Jiřího Mikuly, představujícího vývoj hory Říp v geologické minulosti.

Samostatnou součástí expozice je sbírka antických starožitností. Je tvořena souborem řecké černofigurové a červenofigurové keramiky, římskými hliněnými lampami a helénsitickými terakotovými soškami.

Při vstupu do muzea přivítá návštěvníka model „Mechanický Říp“, který je vytvořen z proslulé dětské stavebnice Merkur, podle pohlednic z počátku 20. století s futuristickou tématikou.

Další informace o otevírací době.

Lístky do Podřipského muzea můžete nově zakoupit nejenom na místě ale taktéž v Informačním a dopravním centru Podřipska (Arnoštova 88) a on-line na adrese rezervace.vyletnarip.cz. Kde zakoupíte vstupenky i další roudnické památky.