Podřipské muzeum

Podřipské muzeum bylo založeno již v roce 1900, zaniklo na přelomu 50. a 60. let 20. století. V roce 2004 došlo k jeho obnově.

Adresa:

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
Nám. Jana z Dražic 101,
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 416 810 761
www.podripskemuzeum.cz
podripskemuzeum@seznam.cz

Stálá expozice ve své současné podobě představuje celkový obraz dějin a osídlení města Roudnice nad Labem a roudnického regionu, počínaje pravěkým obdobím, které je reprezentováno četnými archeologickými nálezy, ale také např. modelem domu z mladší doby kamenné. Tato část expozice je doplněna sbírkou minerálů z celých Čech a Moravy a malou obrazovou galerií, dokumentující geologický vývoj hory Řípu od svého vzniku až do současnosti. Ve středověké části expozice dominuje mezi ostatními exponáty kamenný znak biskupa Jana IV. z Dražic, který býval původně součástí gotického mostu přes Labe, třetí nejstarší stavby svého druhu na území našeho státu. Součástí expozice jsou rovněž unikátní dřevěné konstrukční prvky tohoto mostu, stejně jako kamenné bloky, pocházející z různých mostních částí. V další části expozice se návštěvník seznámí s historií významného rodu Lobkowiczů, působícího v Roudnici od počátku 17. století. Ke zhlédnutí jsou rovněž četné exponáty z tohoto období, jako například dvanáctidílný dřevěný deskový betlém nebo obrazový cyklus Křížové cesty od malíře M. Künzla, který byl původně umístěn v kostele sv. Barbory v Ječovicích. Novodobé dějiny jsou zastoupeny dobovými fotografiemi a archiváliemi dokumentujícími život ve městě i jeho okolí v 19. a 1. polovině 20. století. Do této části stálé expozice náleží rovněž blok věnovaný roudnické firmě „Veselý“. Tato firma byla ve 20. letech 20. století významným reprezentantem hračkářského průmyslu na republikové úrovni a do povědomí veřejnosti se dostala díky výrobě dětských polytechnických stavebnic Archimedes či Edison. V této části nalezne návštěvník rovněž model hory Říp, jehož předlohou se stala známá historická pohlednice s futuristickou tématikou „Říp budoucnosti“. Zajímavostí modelu nazvaného „Mechanický Říp“ je to, že je celý vyroben ze součástek proslulé stavebnice Merkur.

Samostatnou částí expozice je numismatická sbírka. Ta je tvořena mincemi ilustrujícími vývoj českého mincovnictví od 11. století až do období zániku Československa.

Další informace o otevírací době zde.

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Říp, o.p.s. a Informačního a dopravního centra Podřipska.

Aktualizované informace dále hledejte na:

Webová stránka s průběžnou aktualizací: https://www.kulturaroudnice.cz/coronavirus
FB Informační a dopravní centrum Podřipska: https://www.facebook.com/IDCPodripska/

Telefonické linky: 412 871 501, 412 871 502
jsou v provozu denně 10-13 hodin,
shodně tak e‑mail infocentrum@vyletnarip.cz nebo infocentrum@kulturaroudnice.cz.
Zde je možné uplatnit vaše dotazy k předprodeji apod.

Luděk Jirman, ředitel, Říp, o.p.s., Roudnice nad Labem