Pískovna Dobříň

Na místě vytěžené části jedné z největších štěrkopískoven v České republice vznikla po zaplavení vodní plocha vhodná pro rekreaci.

Adresa:

Obec Dobříň
K Přívozu 55
413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 416 842 030
www.dobrin.cz
dobrin@dobrin.cz/

Pískovna se nachází u města Roudnice nad Labe, v blízkosti vlakové zastávky Dobříň.