Naučná stezka Malá Ohře

Naučná stezka Malá Ohře seznamuje turisty s přírodními krásami, historií a současností Budyňska.

Adresa:

Budyně nad Ohří
Tel: +420 603 485 388
infomeu@budyne.cz
www.budyne.cz

Přibližně 3kilometrová trasa zahrnuje 6 zastavení s informačními tabulemi. V jednom z úseků trasy je vymezena oblast pro volný výběh psů. Stezka probíhá podél Malé Ohře a směřuje k ústí do řeky, místu známém jako Špička.