Národní přírodní památka Kleneč

Národní přírodní památka nad obcí Kleneč pod správou CHKO České středohoří.

Adresa:

CHKO České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
Tel.: +420 416 574 611
www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz/
ceske.stredohori@nature.cz

Na území se nachází endemický druh hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus). Mimo jedinečnou floru je neopomenutelná také fauna bezobratlých s více jak 150 druhy hmyzu či 100 druhů brouků.