Kulturní dům Říp

Původně se jednalo o sezónní zámeček, který byl v průběhu staletí upravován. Domeček si vystřídal několik rolí než se ustálilo využití pro společenské akce.

Adresa:

Říp o.p.s.
Husovo náměstí 58
413 01 Roudnice n. L.
www.ripops.cz
info@ripops.cz
Telefon: +420 412 871 147-9
Facebook

Dům si nechala vystavět v letech 1703 až 1709 paní Schmiedová jako sezónní zámeček zřejmě dle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky. Finančně jí pak pomohla Eleonora Karolína z bílinské větvě Lobkowiczů.

Právě podoba zámečku se zámkem v Bílině vynesla KD Říp tehdejší přezdívku Bílinský zámeček či Bílinský dům. Dům nakonec po koupi přešel do vlastnictví Lobkowiczů a od roku 1720 ho zdědil přímo roudnický pán Filip Hyacint z Lobkowicz. Jeho syn Ferdinand Filip zde založil první místní manufakturu (1768 – 1775) - přádelnu bavlny a tkalcovnu plátna. Dalším, kdo dům využíval, byl místní justicián–panský soudce a sídlil zde tak místní soudní úřad.

Nakonec oba domy a okolní pozemky zakoupila Občanská záložna. Sídlila zde nová Okresní hospodářská záložna (založena již roku 1864 Václavem Kratochvílem), byla nejstarší záložnou tohoto typu u nás.

V roce 1878 došlo k rozšíření domu o nový divadelní sál dle projektu Jana Zeyera (bratra Julia Zeyera). Později bylo dostaveno ještě dvorní křídlo a vestibul sálu, jehož autorem byl pan Křička z Kolína (1886).

Budova byla díky restauraci a sálu v centru společenského dění a zájmu, i proto si jí vybrala roku 1942 nacistická strana NSDAP pro potřeby spolkového domu pro místní německé obyvatelstvo.

V letech 2018 - 2020 probíhala kompletní rekonstrukce Kulturního domu Říp.

Součástí KD Říp je i restaurace Caffé Říp.