Kaple sv. Josefa

Kaple sv. Josefa (patrona umírajících a dobré smrti) byla postavena v letech 1767-1777 jako kaple špitální při Pražské bráně.

Adresa:

Informační a dopravní centrum Podřipska
Arnoštova 88
413 01 Roudnice n. L.
www.vyletnarip.cz
infocentrum@vyletnarip.cz
Telefon: +420 412 871 501-2
Facebook

Byla tedy majetkem špitálu, který zde existoval od 1. poloviny 17. století a původně stával u Labe, vedle kostela sv. Václava (založeného ve 30. letech 14. stol. Janem z Dražic). Během třicetileté války byl však poškozen a přestěhován na jihozápadní roh města (dnešní Nerudovy a Riegrovy ulice).

Jedná se o barokní stavbu, skládající se z předsíně s jednoduchým portálovým vstupem a prostoru samotné kaple, čtverhranné místnosti zaklenuté do kopule zakončené tzv. lucernou se čtyřmi okny.

Vnitřní klenba kopule je vyzdobena malbou od neznámého autora, znázorňující čtyři evangelisty a figurální kompozici “Zasnoubení Panny Marie” a “Útěk do Egypta”. Oltář z umělého mramoru pochází z 2. poloviny 18. století.

V sobotu 8. 9. 2018 bude kaple sv. Josefa otevřena od 10:00 do 18:00 (otevřeno pouze po vstupní mříž). Památka přístupná zdarma v rámci Dnů evropského dědictví.

V rámci Dnů Evropského dědictví mátě možnost soutěžit pomocí aplikace EHD. Pravidla a další informace o soutěži naleznete na stránce EHD 2018 soutěž