Hora Říp - vystoupejte jako praotec Čech

Zdaleka viditelná hora tyčící se do výšky 456 m n. m. s románskou rotundou na vrcholu. K hoře Říp se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Tím je od nepaměti jedním ze základních symbolů národa českého. Z vrcholových vyhlídek se naskýtají daleké výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska.

Adresa:

Tomáš Buryška, správce turistických objektů
rotundarip@gmail.com
Telefon: +420 735 718 210

Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem
Komenského 174, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:+420 416 837 125
farnost.rce@seznam.cz
www.farnostroudnice.cz
klasterroudnice@gmail.com

Informační a dopravní centrum Podřipska
Arnoštova 88
413 01 Roudnice n. L.
www.vyletnarip.cz
infocentrum@vyletnarip.cz
Telefon: +420 412 871 501-2
Facebook

Hora Říp (456 m n. m.) vystupuje z polabské roviny 5 km jižně od Roudnice nad Labem. K hoře Říp se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Tím je od nepaměti jedním ze základních symbolů českého národa. Na vrcholu stojí kaple zasvěcená patronu Přemyslovců sv. Jiří a patronu české země sv. Vojtěchovi. Uvnitř je k vidění socha sv. Jiří s drakem.

Na vrchol vede několik značených turistických cest. Pokud se při výstupu střelka na vašem kompasu zmateně roztočí, bude to jasným důkazem toho, že místní čedič obsahuje příměs magnetovce. Z vrcholových vyhlídek se vám naskytnou daleké panoramatické výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska.

Roku 1907 byla v sousedství rotundy postavena turistická chata, která dodnes slouží jako výletní zastaveníčko s občerstvením.

Chata Říp je otevřena téměř po celý rok - aktuální otevírací dobu naleznete na stránce chatarip.eu. Od dubna roku 2019 má nové správce:
"Naším cílem je udělat z Řípu místo, kde bude turistům i nám dobře. Snažíme se mít maximum výrobků lokálního původu, od jídla až po upomínkové předměty. Staráme se nejen o hospůdku pod rotundou, ale o celý kopec.Díky tomu, že už jsme nějakou dobu provozovali bistro na Milešovce, dostala se k nám poptávka na provozování Chaty Říp. Viděli jsme to jako velkou příležitost. Oslovili jsme tak majitele objektu a ti nám chatu pronajali. Říp je pro Čechy důležité místo a podle nás si zaslouží důstojné a kvalitní občerstvení". Ondřej a Eliáš.

Cestu z hory Říp si můžete zatraktivnit a místa na Podřipsku během turistické sezony přiblížit na koloběžkách.

Na Říp i s kočárkem

Pro rodiny s kočárkem je nejschůdnější variantou nechat vůz na placeném parkovišti v Rovném a na Říp vystoupat ze severovýchodní strany. Zpět je nutné vrátit se po stejné trase. Přístupovou cestu na Roudnickou vyhlídku a vyhlídku Českého středohoří s kočárkem nedoporučujeme. Na Mělnickou vyhlídku natrefíme při výstupu hned u cesty, na Pražskou vyhlídku je možné z vrcholu Řípu sejít i s kočárkem.

PROHLÍDKA ROTUNDY SV. JIŘÍ A SV. VOJTĚCHA

Otvírací doba:
DUBEN, ŘÍJEN: sobota, neděle, svátky 10 – 16 hodin
KVĚTEN, ČERVEN, ZÁŘÍ: úterý – neděle 10 – 17 hodin
ČERVEN – SRPEN: úterý – neděle 10 - 18 hodin

Poslední projekce dokumentárního filmu začíná v rotundě nejpozději 15 minut před koncem provozní doby.

První neděli v měsíci se v rotundě koná mše svatá od 15 hodin. Prohlídky během mše nejsou možné. Posledná projekce přede mší začíná ve 14:30

Mimo otevírací dobu je možné rotundu navštívit po předchozí domluvě pro skupinu nejméně 10 platících osob.

Vstupné:

Vstupenka ROTUNDA

Základní vstupné: 60 Kč

Snížené vstupné: 40 Kč (mládež 15-26 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let)

Dětské vstupné: 30 Kč (děti 6-15 let))

Rodinné vstupné: 150 Kč (2 dospělí a max. 3 děti 6-15 let)

Zdarma: děti do 6 let, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí a mládeže

Vstupenka KLÁŠTER

Základní vstupné: 100 Kč

Snížené vstupné: 70 Kč (mládež 15-26 let, ZTP, ZTP/P, senioři nad 65 let)

Dětské vstupné: 30 Kč (děti 6-15 let))

Rodinné vstupné: 230 Kč (2 dospělí a max. 3 děti 6-15 let)

Zdarma: děti do 6 let, pedagogický doprovod organizovaných skupin dětí a mládeže

Vstupenka KLÁŠTER opravňuje k jednorázovému vstupu do kláštera a rovněž umožňuje volný vstup do rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na Řípu (netýká se organizovaných skupin dětí do 15 let). Druhý z objektů je třeba navštívit nejpozději do konce následujícího dne od zakoupení.

Vstupenka ROTUNDA je jednorázová a neopravňuje ke vstupu do kláštera. Zájemci o oba objekty žádají vstupenku KLÁŠTER, která opravňuje k jednorázovému vstupu do kláštera i do rotundy a je prodávaná jak v klášteře, tak v rotundě. Druhý z objektů je třeba navštívit nejpozději do konce následujícího dne od zakoupení.

Další informace najdete v tiskovinách: informační cedule rotunda a informační panel klášteru a rotundy.