+ 170 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Viktor Kopasz Destilace fragmentů

29. 7. – 30. 10. 2022

Galerie moderního umění
Roudnice nad Labem

Pořadatel akce:
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Viktor Kopasz (*1973), pedagog grafické školy v Hellichově ulici, náleží mezi nejvýraznější osobnosti současné fotografie. Nazvat jej však fotograf by bylo neúplné tvrzení. Podobně jako svou národnostní identitou překračuje hranice tří států (Česka, Slovenska a Maďarska), spojuje rovněž mnoho výtvarných poloh – fotografii, autorskou knihu, práci s textem, grafiku, kresbu, koláž, instalaci i práci s objektem. Kopaszův multimediální a konceptuální způsob výtvarného zaměření nevyvěrá primárně z racionálních úvah o současném postavení fotografie a hledání jejích nových podob, nýbrž především z přirozené citlivosti a umělecké intuice v zájmu estetického celku. jsou cykly napínavé vizuality, pro něž jsou důležité soudržnosti a vzájemné souvislosti. Věčné hledání asociací a množství variací zásahů do fotografického obrazu předurčuje autorův zájem o vázání jednotlivých sérií do obrazových deníků. V případě výstav pak zákonitě autor rozvádí vizuální mapy provázaných souvislostí v rámci svých bytových instalací, v níž každá jednotlivost odkazuje k celku. Ostatně pro výstavu ve foyer roudnické galerie, na níž se představí práce z posledních let, zamýšlí vytvořit instalaci násobených variant jednoho fragmentu.

Cíl výletu