+ 167 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Mně jde skutečně o ty památky!

26. 10. 2022
17:00

Podřipské muzeum
Roudnice nad Labem

Vstupenky:
50 / 40 Kč

Pořadatel akce:
Podřipské muzeum

Přednáška historika Petra Kopičky věnovaná památce archiváře Karla Jeřábka.

Doporučujeme rezervaci míst v přednáškovém sále na tel: 416 810 761, nebo na emailu: podripskémuzeum@seznam.cz či osobně v pokladně muzea.

Cíl výletu