+ 178 dalších
výletů, kulturních akcí, památek i ubytování

Fragmenty

30. 11. – 31. 12. 2023

Kulturní dům Říp
Roudnice nad Labem

Vstupenky:
zdarma

Pořadatel akce:
Říp, o.p.s.

Koncept výstavy Fragmenty roudnických výtvarnic Blanky Hrabětové a Jany Šenkové vychází ze společného zaujetí v objevování tvarů a forem přírody, jejích detailů se zapojením touhy tvořit a vlastní fantazie, jež obě autorky zpracovávají do svého osobitého výrazu.

Výstava Fragmenty vyjadřuje zpodobnění částí přírody, které ani v průběhu let neztrácejí svoji jedinečnost a krásu. Malba přírodních kamenů Blanky Hrabětové zachycuje různorodost tvarů, barvy a struktury a oproti tomu Jana Šenková vypráví skrze svoje obrazy prožitky a příběhy, aniž by potřebovala vlastní slova s použitím modré barvy – barvy romantiků. Na mnoha obrazech nechává skrze struktury prozařovat světlo a kouzlo neopakovatelného okamžiku.

Blanka Hrabětová se narodila na Vysočině. Základy malby získala u havlíčkobrodského malíře Jana Jůzla a dále v ateliéru profesora Jaroslava Kándla na Fakultě architektury ČVUT. Nyní žije a maluje v Roudnici nad Labem. Zdrojem inspirace autorky je příroda. Miluje průhledy do krajiny a téma moře. Je pro ni typická abstrakce, čerpající motivy z detailů přírody. Malování je pro ni rezonancí vnitřních pocitů. Baví ji hra s barvami, tvarem a plochou. Obrazy skládá z čistých barevných ploch, ale klade důraz na vyznění celku.

Jana Šenková pochází z Roudnice nad Labem. Studovala u malířky Olgy Vaicové a později u roudnického malíře Jana Kalouse. Inspiraci nachází v krajině a ve svých představách. Její tvorbu ovlivňuje pozitivní přístup k životu a optimistická povaha. Soustřeďuje se na zpodobnění detailů, které jsou zvláštní a iluzorní. Hledá nové možnosti a polohy malby, experimentuje a objevuje nové výrazové prostředky. Snaží se zobrazit emoce, vnitřní obrazy a netušené souvislosti. Její tvorba vychází z citového zaujetí, imaginace a koloritu modré barvy. Ráda se nechává inspirovat vnitřním světem a vlastními zkušenostmi.

Cíl výletu