Tomáš Polcar - Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar

Výstava Tomáše Polcara se kromě obvyklých prostor roudnické galerie rozšíří do prostor augustiniánského klášteru.

Kdy:

21.02.2020 - 10.05.2020

Kde:

Roudnice nad Labem
Adresa:

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého kraje
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:+420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz
www.galerieroudnice.cz

Z hlediska dlouhodobého výstavního programu je připravovaná výstava prostorově velkorysá, jak potvrzuje také kurátorka výstavy Petra Mazáčová: „Pod názvem Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar se divákům představí v rámci jednoho projektu dvě zcela odlišné výstavní koncepce. Jednou z nich je autorská site specific instalace ušitá přímo na míru výstavním prostorům roudnické galerie, která reflektuje dlouhodobý zájem Tomáše Polcara o schopnost cyklického vnímání pohybu v čase a prostoru. Druhou je pak instalace starších prací v kapitulní síni a ambitu bývalého augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem, kde mohou diváci plně vychutnat propojení času, prostoru a materie ve své nejryzejší duchovní podobě.“ Roudnická prezentace Polcarovy tvorby se však neomezuje jen na instalaci v galerijním a klášterním interiéru, ale expanduje také do veřejného prostoru. Další sochařské dílo s názvem KYKLOS bylo předsunuto před budovu bývalé zámecké jízdárny. Toto trojrozměrné dílo, jehož prostřednictvím Tomáš Polcar dále rozvíjí myšlenku mizející formy – kruhu jako metafory vymezující prostor a zároveň čas, bylo vytvořeno přímo pro volný prostor před galerií.

Tomáš Polcar (*1973) patří mezi výrazné zástupce střední generace výtvarných umělců. Absolvent pražské akademie prožil na své alma mater téměř celé devadesáté roky. Během té doby prošel ateliéry tří vynikajících osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století – sochařů Huga Demartiniho a Aleše Veselého a intermediálního umělce Milana Knížáka. Také díky setkání s těmito třemi význačnými osobnostmi a díky jejich formujícímu vlivu jde v Polcarově tvorbě dokonalé ovládnutí tvaru, hmoty i myšlenky ruku v ruce. Prostředkem uměleckého vyjadřování se mu postupem času stala zejména klasická média malby a sochy. Tomáš Polcar se v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem představuje výhradně jako sochař a konceptuálně smýšlející umělec.

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Říp, o.p.s. a Informačního a dopravního centra Podřipska.

Aktualizované informace dále hledejte na:

Webová stránka s průběžnou aktualizací: https://www.kulturaroudnice.cz/coronavirus
FB Informační a dopravní centrum Podřipska: https://www.facebook.com/IDCPodripska/

Telefonické linky: 412 871 501, 412 871 502
jsou v provozu denně 10-13 hodin,
shodně tak e‑mail infocentrum@vyletnarip.cz nebo infocentrum@kulturaroudnice.cz.
Zde je možné uplatnit vaše dotazy k předprodeji apod.

Luděk Jirman, ředitel, Říp, o.p.s., Roudnice nad Labem