Ohlédnutí za Otevřenými sklepy na Podřipsku 2019

Třetí listopadová sobota v Roudnici nad Labem ožila nejen Martinskými farmářskými trhy na Karlově náměstí, ale také veselou a příjemnou atmosférou Otevřených vinných sklepů na Podřipsku.

Kdy:

22.11.2019 - 14.11.2020
Adresa:

Říp o.p.s.
Očkova 2
413 01 Roudnice n. L.
www.vyletnarip.cz
info@ripops.cz
Telefon: +420 412 871 147-9
Facebook

16. listopadu se vínomilci sjeli do Roudnice nad Labem opravdu z dalekého okolí, aby během jediného dne ochutnali práci vinařů z Podřipska. Od 9 hodin ráno až do pozdních večerních hodin návštěvníci mohli navštívit místní vinaře v jejich sklepích. Do akce se zapojilo osm vinařů. Mezi jednotlivými degustačními stanovišti účastníky přepravovaly speciální kyvadlové vínobusy na dvou linkách. Ústředím akce bylo Informační a dopravní centrum Podřipska v Roudnici nad Labem. Zde si návštěvníci zakoupili vstupenky a byli vybaveni degustační skleničkou s nosičkou, lahví vody, informativní brožurou a několika žetonky na zakoupení vzorků vín u jednotlivých vinařů. Možnost odstartovat tuto podřipskou „tour de vino“ bylo možné ze všech stanovišť. Rovněž degustační žetony mají milovníci vína možnost dokoupit si u jednotlivých vinařů.

V Informačním a dopravním centru Podřipska svá vína nabízeli vinaři Josef Piksa a Jan Podrábský, kteří nedisponují vinnými sklepy pro větší skupiny. Lobkowiczké zámecké vinařství rozlévalo svá vína v prostoru degustační místnosti hradu, tzv. hladomorně. Zpřístupněny byly také rozsáhlé sklepy pod zámkem v rámci komentovaných prohlídek. Vínobusová linka zavezla účastníky na viniční trať Sovice, která přináleží k Lobkowiczkému zámeckému vinařství. Ochutnávky vína ze zdejších historických vinohradů bylo možné prodloužit si vycházkou po vinicích s jedinečným výhledem na celé Podřipsko. Tamtéž nabídl svá vína Václav Johanovský. Vínobusy na druhé lince zavezly účastníky do Libkovic po Řípem k vinaři Bohuslavu Schořovi, do Jeviněvského vinařství a byla přidána zastávka v Cítově, kde svá vína představili vinaři z Mělníka Pavel Chorouš a Vinařství Vondrák. Vinaři nalévali nejen známá vína předchozích ročníků, ale i letošní mladá vína roku 2019.

Již nyní se můžete těšit na příští ročník Otevřených sklepů na Podřipsku, který se bude konat 14. listopadu 2020. A pro ty netrpělivější z vás nabízíme ještě jiný termín do diářů, a to 13. června 2020, kdy se na vás budeme těšit na Roudnickém koštu.

Reportáž z celé akce můžete zhlédnout zde.

Také nás sledujte na facebooku Výlet na Říp

Beáta Krůpová, Říp, o.p.s.

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Říp, o.p.s. a Informačního a dopravního centra Podřipska.

Aktualizované informace dále hledejte na:

Webová stránka s průběžnou aktualizací: https://www.kulturaroudnice.cz/coronavirus
FB Informační a dopravní centrum Podřipska: https://www.facebook.com/IDCPodripska/

Telefonické linky: 412 871 501, 412 871 502
jsou v provozu denně 10-13 hodin,
shodně tak e‑mail infocentrum@vyletnarip.cz nebo infocentrum@kulturaroudnice.cz.
Zde je možné uplatnit vaše dotazy k předprodeji apod.

Luděk Jirman, ředitel, Říp, o.p.s., Roudnice nad Labem