Kovová minulost Podřipska - muzeum opět otevřeno!

Podřipské muzeum se otevřelo po nucené pauze. Muzeum nabídne novou výstavu a stále expozice.

Kdy:

20.10.2020 - 28.02.2021

Kde:

Roudnice nad Labem
Adresa:

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
Nám. Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:+420 416 810 761
podripskemuzeum@seznam.cz
www.podripskemuzeum.cz

Tak jako ostatní kulturní objekty, se po nucené pauze otevřelo i Podřipské muzeum. Těšit se můžete nejenom na stálé expozice, ale i nové výstavy.

Odložený začátek měla i výstava Kovová minulost Podřipska. Více o výstavě v oficiálním textu muzea: Menší výstava věnová náhodným archeologickým nálezům pocházejícím z našeho regionu. Je zde zastoupeno také velké množství artefaktů spadajících do oblasti numismatiky. Mezi nejstarší řadíme pět mincí českých Keltů, které jsou prvními ražbami vzniklými na našem území. Jde o mince ražené již od poloviny 3. st. př. Kr. až do závěru doby laténské ve druhé polovině 1. st. př. Kr. Zajímavou součástí skupiny je zlatá 1/8 statéru typ Athéna Alkidemos a dva stříbrné oboly - drobné mince „s koníkem“ typ Roseldorf/Němčice II, ražené v předoppidálním období (cca 250 – 130 př. Kr.) a dva kusy obolů - typ Stradonice, ražené v oppidálním období (cca 150 – 40 př. Kr.). Zvlášť jsou vystaveny ještě dva druhy mincovních depotů obsahující míšeňské a pražské groše s jednostrannými haléři - feniky, nalezené v blízkosti Roudnice n. L. S prvně uvedeným nálezem jsme již veřejnost seznámili na jednodenní výstavě v roce 2017. Absolutně nejnovější vystavený přírůstek do sbírky Podřipského muzea zahrnuje další, nedávno objevený depot obsahující cca 300 středověkých mincí ze začátku 15. století. Vedle míšeňských grošů k němu přináleží i několik velmi ceněných pražských grošů Václava IV. a jednostranné feniky. Doprovodné programy v podobě komentovaných prohlídek pod vedením archeologa a numismatika je zatím možné realizovat jen po předchozím objednání v omezené kapacitě návštěvníků.