Jaroslav J. Alt - Umění barvy

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem představí výběr práce Jaroslava J. Alta.

Kdy:

20.02.2020 - 03.05.2020

Kde:

Roudnice nad Labem
Adresa:

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého kraje
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:+420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz
www.galerieroudnice.cz

Malíř, restaurátor, pedagog a básník Jaroslav J. Alt (*1950) představí výběr ze své malířské tvorby z nedávných let v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Jeho dílo, vyznačující se smyslovostí a procítěností zachycovaného námětu, vystihuje jednoduchými a skromnými prostředky hluboký význam přírody a skutečností kolem nás. Komorní výstava akvarelů ve foyer roudnické galerie ukáže Altovy práce z posledních let.

Užití barev v díle Jaroslava J. Alta odráží jeho vnitřní inspiraci, podněcovanou filozofickými úvahami. Za každým otiskem štětce, za každou barevnou skvrnou stojí několik provázaných myšlenek. Důležitou roli hrají samotné vztahy barev, ploch a tvarů, jejich vzájemné doplňování, ovlivňování a spolupůsobení. Jaroslav J. Alt absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, přičemž vedle restaurátorské činnosti má na kontě nespočet úspěšných výstav c Čechách i v zahraničí a také řadu realizací ve veřejném prostoru. Příkladem může být obrazový triptych „Jsem, který jsem“ umístěný v modlitebně Církve československé husitské v Roudnici nad Labem. Zároveň působí jako pedagog na Fakultě humanitních studií UK v Praze, je také výraznou osobností Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

K výstavě bude pořádán také workshop pro širokou veřejnost pod vedením Jaroslava J. Alta, který se uskuteční ve středu 18. března od 16 hodin.

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Říp, o.p.s. a Informačního a dopravního centra Podřipska.

Aktualizované informace dále hledejte na:

Webová stránka s průběžnou aktualizací: https://www.kulturaroudnice.cz/coronavirus
FB Informační a dopravní centrum Podřipska: https://www.facebook.com/IDCPodripska/

Telefonické linky: 412 871 501, 412 871 502
jsou v provozu denně 10-13 hodin,
shodně tak e‑mail infocentrum@vyletnarip.cz nebo infocentrum@kulturaroudnice.cz.
Zde je možné uplatnit vaše dotazy k předprodeji apod.

Luděk Jirman, ředitel, Říp, o.p.s., Roudnice nad Labem