Informační a dopravní centrum Podřipska obhájilo své prvenství v anketě popularity.

Informační a dopravní centrum Podřipska v Roudnici nad Labem opět vyhrálo 1. místo v anketě Oblíbené informační centrum 2019 a může se pyšnit titulem nejoblíbenějšího informačního centra v Ústeckém kraji.

Kdy:

15.11.2019 - 30.12.2020
Adresa:

Informační a dopravní centrum Podřipska
Arnoštova 88
413 01 Roudnice n. L.
www.vyletnarip.cz
infocentrum@vyletnarip.cz
Telefon: +420 412 871 501-2
Facebook

Informační a dopravní centrum Podřipska slaví další úspěch! Pro letošní rok opět vyhrálo 1. místo v anketě Oblíbené informační centrum 2019 a může se pyšnit titulem nejoblíbenějšího informačního centra v Ústeckém kraji. Ankety, jejímž vyhlašovatelem je Asociace turistických informačních center ČR a provozovatelem vydavatelství KAM po Česku, se mohli hlasující zúčastnit na www.kampocesku.cz od 21. 6. do 31. 8. 2019. Celkem 449 certifikovaným turistickým informačním centrům ve 14 krajích České republiky bylo možné udělit hlasy. Výsledky ankety byly slavnostně vyhlášeny 7. 11. 2019 v rámci společenského večera při Členském fóru A.T.I.C. ČR v Praze.

Oblíbenost roudnického infocentra dokládá také vyšší návštěvnost a spokojenost návštěvníků se službami, které informační centrum nabízí. V průběhu roku 2019 bylo zázemí informačního centra rozšířeno o sprchy, WC, cyklopoint a úschovnu zavazadel. Cyklisté mohou u nás také využít úschovnu či myčku kol. „Slyšíme mnoho ohlasů od turistů, kteří si vychvalují nejen služby informačního centra, ale také jeho interiér. Mnoho zákazníků se k nám stále vrací a nás to velmi těší. Děkujeme za přízeň a za pochvaly. Touto cestou také děkuji všem hlasujícím. Dále velké díky patří všem pracovníkům informačního centra a našemu zakladateli – Městu Roudnice nad Labem.“ říká ředitel Říp, o.p.s., Luděk Jirman.

Věříme, že příští rok bude pro Informační a dopravní centrum Podřipska stejně tak úspěšný, jako ten letošní.

×

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsme byli od 16.3.2020 do odvolání nuceni omezit provoz a aktivity Říp, o.p.s. a Informačního a dopravního centra Podřipska.

Aktualizované informace dále hledejte na:

Webová stránka s průběžnou aktualizací: https://www.kulturaroudnice.cz/coronavirus
FB Informační a dopravní centrum Podřipska: https://www.facebook.com/IDCPodripska/

Telefonické linky: 412 871 501, 412 871 502
jsou v provozu denně 10-13 hodin,
shodně tak e‑mail infocentrum@vyletnarip.cz nebo infocentrum@kulturaroudnice.cz.
Zde je možné uplatnit vaše dotazy k předprodeji apod.

Luděk Jirman, ředitel, Říp, o.p.s., Roudnice nad Labem