Výlet na Říp

Na horu vede několik značených turistických cest. Pokud si zvolíte z Roudnice nad Labem nenáročnou modrou, povede vás tzv. Čechovou alejí, která nabízí zastavení v příjemné hospůdce Štípárna ve Vescích, a dále až do Rovného pod Řípem.

Odtud pokračujete směrem k úpatí hory Říp a lesem pak vystoupáte až k samotnému vrcholu. Z vrcholových vyhlídek Řípu Mělnické, Pražské a Roudnické - se vám naskytnou daleké panoramatické výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska. Zpáteční cestu lze absolvovat na koloběžkách, které si zde zapůjčíte a v Roudnici nad Labem pohodlně vrátíte. Jedním z konečných míst jízdy na koloběžkách může být románský hrad. Nově se nabízí prohlídkový okruh románský hrad a Lobkowiczký zámek, který obsahuje jak samotný roudnický hrad, tak i prostory zámku. Začínat se bude vždy z prostranství u mostu na spodním rohu Karlova náměstí a prohlídku bude možné začít u stánku Lobkowiczkého zámeckého vinařství, posedět při výkladu a ochutnávce vína "v hladomorně" - spodní části roudnického hradu a projít tajnou trasou do horní části hradu a následně samotného barokního zámku. Část prostor zámku bude postupně obohacována o další drobné expozice. Prohlédnout si lze i zámeckou kapli. Milovníci vína se mohou vydat přímo do Lobkowiczkého zámeckého vinařství za poznáním sklepů a vinic či si objednat degustaci. Zajímavá je též trasa Polabskými stezkami za vínem a poznáním - konkrétně okruh kolem vinice Sovice. Avšak milovníci piva nepřijdou zkrátka. Z Řípu je červená turistická značka zavede do Ctiněvsi, kde se nachází Podřipský rodinný minipivovar se širokou nabídkou pivního moku. Zemědělství a řemesla byly odpradávna tím hlavním, čím se obyvatelé Podřipska živili a mnozí dodnes živí. Atmosféru českých tradic venkova lze načerpat v Bechlíně v Prodejní dílně lidové tradice kde na návštěvníky čekají tvořivé dílny a mechanický Podřipský betlém ze šustí.

Okruh Roudnické památky


Za roudnickými památkami se lze vydat po kruhově uspořádané pěší trase s řadou zastavení u vybraných památek. Výchozím místem je rozcestník u již zmíněného roudnického hradu.

Pro cestu od hradu lze užít okruhu, který vás zavede z Karlova náměstí na klidnější náměstí Husovo, kde zve k vystoupání na ochoz starobylá věž Hláska s překrásným výhledem na České středohoří, meandr řeky Labe i někdejší židovskou čtvrť. Nejen o ní vám rádi řeknou v Podřipském muzeu, kolem nějž trasa na náměstí Jana z Dražic pokračuje. Muzeum nabízí řadu artefaktů z místní historie a pro pochopení vývoje oblasti Podřipska určitě stojí za návštěvu. Zde je možné si domluvit prohlídku židovského hřbitova a někdejších čtvrtí těchto obchodně činných obyvatel města. Neméně významnou památkou okruhu je chrám Narození Panny Marie s areálem bývalého augustiniánského kláštera nabízející prohlídky nebo alespoň možnost nahlédnutí do samotné kostelní části. Součástí je klášterní klub, improvizovaná kavárna v klášterním traktu, která evokuje dobu dávno minulou a spolu s nabídkou likéru od řadových sester z Doksan láká na prohlídku kláštera samotného. Tajemné jezírko pod středověkou stavbou a tichý ambit patří mezi poklady podřipské metropole. Zapomenout nesmíme na dvě kaple - kapli sv. Josefa (otevřenou po vstupní mříž) a kapli sv. Viléma s nedávno restaurovanými interiéry (otevřena pouze při prohlídce města s průvodcem). Skoro na závěr trasy je možné navštívit také Kratochvílovu rozhlednu, zvanou po významném buditeli. Odsud se dostanete po pomátkové trase až ke Galerii moderního umění a v klidu bývalé zámecké jízdárny si prohlédnete aktuální či dlouhodobou výstavu umění, která je součástí naší kultury.

Informační leták Výlet na Říp Informační leták Podřipsko dětem Informační leták Tipy na vybrané akce na Podřipsku