Roudnice nad Labem

Město Roudnice nad Labem se rozprostírá na levém břehu řeky Labe v úrodné Polabské nížině a má přibližně 13 000 obyvatel.

Adresa:

Informační centrum Roudnice nad Labem
Karlovo nám. 21
413 01 Roudnice n. L.
www.roudnicenl.cz
info@roudnicenl.cz
Telefon: +420 416 850 201-2

První zmínky pocházejí z druhé poloviny 12. století. Historie města Roudnice nad Labem je velmi bohatá, jsou doloženy prehistorické stopy osídlení u brodu přes řeku Labe. Jedná se o jedno z nejstarších českých měst.

O prvotní rozkvět města se zasloužil biskup Jan IV. z Dražic, který zde založil klášter pro nový řád augustiniánských kanovníků. Základní kámen kláštera byl položen roku 1333 (jeho stavba trvala 20 let). Za dob působení arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi bylo roku 1378 založeno Nové město roudnické. Koncem 16. století se Roudnice stává majetkem rodu Rožmberků. V roce 1603 se roudnického panství ujímá rod Lobkowiczů. Od konce 19. století se Roudnice nad Labem proměňuje v moderní město, které bylo vždy významným kulturním, společenským a hospodářským centrem Podřipska.