Hora Říp

Hora Říp je zdaleka viditelná hora (456 m n. m.), přesněji čedičová kupa, s románskou rotundou na vrcholu.

Adresa:

Kaple sv. Jiří a sv. Vojtěcha - hora Říp
www.hora-rip.eu,
rip@npu.cz,
+420 416 591 611
+420 606 820 017
+420 773 777 062

Vystupuje z polabské roviny 5 km jižně od Roudnice nad Labem. K hoře Říp se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Tím je od nepaměti jedním ze základních symbolů českého národa. Na vrcholu stojí kaple zasvěcená patronu Přemyslovců sv. Jiří a patronu české země sv. Vojtěchovi. Uvnitř je k vidění socha sv. Jiří s drakem. Na vrchol vede několik značených turistických cest. Pokud se při výstupu střelka na vašem kompasu zmateně roztočí, bude to jasným důkazem toho, že místní čedič obsahuje příměs magnetovce. Z vrcholových vyhlídek se vám naskytnou daleké panoramatické výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska. Roku 1907 byla v sousedství rotundy postavena turistická chata, která dodnes slouží jako výletní zastaveníčko s občerstvením.

Místa na Podřipsku si během turistické sezony můžete přiblížit na koloběžkách.