Chrám Narození Panny Marie, Augustiniánský klášter

Klášter založil pro nový řád augustiniánů kanovníků biskup Jan IV. z Dražic.

Adresa:

Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem
Komenského 174,
413 01 Roudnice nad Labem
www.farnostroudnice.cz,
farnost.rce@seznam.cz,
klasterroudnice@gmail.com
Tel.: +420 416 837 125

Informační centrum Roudnice nad Labem
Karlovo nám. 21
413 01 Roudnice n. L.
www.roudnicenl.cz
info@roudnicenl.cz
Telefon: +420 416 850 201-2

Základní kámen byl položen roku 1333 a stavba trvala přes 20 let. Klášterní komplex je tvořen chrámem Narození Panny Marie a budovou vlastního konventu, z něhož se dochovala tři křídla ambitu kolem rajského dvora, kapitulní síň a prostor bývalé knihovny. Kostel má podobu bazilikálního trojlodí s dlouhým chórem.

Po celé 14. století vykazovala roudnická řehole aktivní činnost. Koncem tohoto století zde bylo registrováno na 30 kanovníků. První rána zasáhla klášter v roce 1421 při tažení Jana Žižky z Trocnova z Litoměřic do Prahy, kdy byl husity pobořen a vypálen. V roce 1431 přestala být Roudnice vlastnictvím pražských arcibiskupů a dostala se do správy světského feudála Jana Smiřického. Zlomem pro zdejší klášter byl rok 1603, kdy se roudnické panství dostalo do rukou Lobkowiczů. Manželka Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz, Polyxena (rozená z Pernštejna), totiž v roce 1594 vymohla pro zdejší farnost titul probošství.

Klášter několikráte podlehl požáru, ale zásadní rekonstrukce se dočkal až v roce 1725, kdy byl přestavěn nejvýznamnějším severočeským architektem té doby, Octavianem Broggiem. Jeho zásahem byl dotčen především kostel a to ve stylu tzv. barokní gotiky. V rámci této přestavby musela být zbořena severní část ambitu. Oltáře postraních lodí a oba boční oltáře v presbytáři pocházejí z 2. poloviny 18. století, jejich autorem je sochař J. Hennevogel. Hlavní oltář je pak dílem jeho žáka J. I. Königa a pochází z konce 18. století. Od téhož autora je i kazatelna s rokokovou výzdobou postavená v roce 1777. Stěny presbytáře zdobí série 12 deskových obrazů tzv. “Pašijového cyklu” od malíře Hanse Heese a kopie votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi.

Místní zajímavostí je rudný pramen vytékající z kláštera. Jak se traduje, právě podle něj získala Roudnice svůj název. Při návštěvě chrámu se pak lze vydat k tajemnému podzemnímu jezírku.

Oslava 850. výročí první zmínky o roudnickém arcijáhenství a Roudnici n. L.

Otevírací doba chrámu Narození Panny Marie a kláštera augustiniánů kanovníků (1. 6. - 30. 9.):

pondělí - pátek 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
o víkendech a svátcích 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Vstupné dobrovolné.

Mimo uvedenou otevírací dobu možnost objednání prohlídky po telefonické (tel.: 416 837 125) nebo e-mailové (farnost.rce@seznam.cz) dohodě.

V rámci farnosti otevřena kavárna a klášterní klub s nabídkou likérů z doksanského kláštera.