Změny v odjezdech z autobusového nádraží v Roudnici nad Labem

S ohledem na dílčí změny jízdních řádů a potřebu optimalizace kapacity odjezdových stanovišť ze strany hlavního objednatele veřejné dopravy – Ústeckého kraje, dochází od 10. 6. 2018 ke změnám odjezdových stání na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem.

Kdy:

9.6.2018 - 31.12.2018

Změny odjezdových stání najdete na přiloženém plánku. Odjezdová stanoviště budou v den změny nově označena včetně čísel spojů a informace o stáních budou doplněny na všech zastávkách.

Pro cestující slouží od května nová čekárna autobusového nádraží v prostorách Informačního a dopravního centra Podřipska ve spodní části roudnického Karlova náměstí (Arnoštova 88). V provozovně informačního centra zároveň funguje informační okénko Dopravy Ústeckého kraje - ČSAD Slaný (přesunuté z průjezdu pod budovou městského úřadu). Zřízeno je zde i zázemí pro řidiče autobusu. Cestující mohou přímo v novém infocentru zakoupit výhodné jízdenky Labe-Elbe a další síťové jízdenky Dopravy Ústeckého kraje, a to i o víkendech a svátcích. Od července zde bude zajištěn i prodej jízdenek PID (IDSK).

Říp, o.p.s. – správce autobusového nádraží a provozovatel Informačního a dopravního centra Podřipska tel. 412 871 501-502.