Vánoční koncert před kostelem sv. Mikuláše

Vánoční koncert před kostelem sv. Mikuláše v Lounkách.

Kdy:

22.12.2018

Kde:

Lounky
  • Program:
  • 16:15 vystoupení dětí ze ZŠ Chodouny s koledami
  • 16:30 vystoupení Žesťového kvintetu<
  • Po koncertu vypouštění balónků s přáním pro Ježíška

Jako každoročně svařák od Pavla Hrabkovského a pro děti čaj.