Příroda Českého středohoří“, Podřipské muzeum

Výstavu pořádá Podřipské muzeum ve spolupráci se spolkem Stepník, z.s. a Českým svazem ochránců přírody Děčínsko a návštěvníkům bude přípstupná od 4. května do 12. července 2017.

Kdy:

4.5.2017 - 12.7.2017

Kde:

Roudnice nad Labem

České středohoří patří mezi přírodovědně nejcennější lokality v České republice. Vlivem rozmanitosti geologických poměrů, klimatických podmínek a také lidské činnosti, probíhající zde po několik tisíciletí, vznikla pestrá krajina, která poskytuje vhodné prostředí pro život celé řadě ohrožených a vzácných druhů. Na čtyřiceti originálech velmi zdařilých kreseb děčínského grafika Petra Nesvadby představí výstava některé z nich, například bobra evropského, vydru říční, sysla obecného, křečka polního, sovu pálenou, výra velkého, ledňáčka říčního, střevíčník pantoflíček, koniklec otevřený, hlaváček jarní. Výstava může být inspirací k dalšímu poznávání místních přírodních zajímavostí.