PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ A DÍLE MIKULÁŠE MEDKA

Na začátku roku nás čekají tři programy ke stávající výstavě Mikuláše Medka. Prvním z nich bude 24. 1. od 17.00 přednáška o životě a díle Mikuláše Medka, kterou prosloví PhDr. Lenka Bydžovská, vedoucí oddělení 19.–21. století Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Kdy:

24.1.2019

Kde:

Roudnice nad Labem
Adresa:

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého kraje
Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:+420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz
www.galerieroudnice.cz

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem otevřela před 30 lety velkou retrospektivní výstavu Mikuláše Medka. Ocitla se v přímém sousedství s úvodní částí stálé expozice, kde je trvale vystaven soubor obrazů Antonína Slavíčka z daru zakladatele galerie Augusta Švagrovského. Ve výstavním sále se tak setkalo dílo dvou zástupců rodiny – děda a vnuka, aniž by se jednalo o vzájemnou konfrontaci. Spíše se jen potvrdila genetická vazba.