Kateřina Štenclová: Světlo barvy II, Sol LeWitt a Christian Hubert-Rodier

Vernisáž výstav se koná ve čtvrtek 27. 4. 2017 v 17.00 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5. Výstavu zahájí Alena Potůčková, ředitelka galerie.

Kdy:

27.4.2017 - 18.6.2017

Kde:

Roudnice nad Labem
Adresa:

Galerie moderního umění,
Očkova 5,
Roudnice nad Labem 413 01
Tel.: 416 837 301,
galerie@galerieroudnice.cz
Bližší informace na www.galerieroudnice.cz

V hudebním programu zazní Gnossienne No1 (1890) Erika Satieho, Nokturno (1995) Jana Kašpara Páleníčka a Snění (1890) Clauda Debussyho v podání klavíristy Zdeňka Páleníčka.

Dialog na koloristické téma

Galerie moderního umění se programově věnuje uměleckým instalacím vytvářeným na míru zaklenuté hale barokní jízdárny. V této dramaturgické linii se již představil například Ivan Kafka s metaforickým „dýchajícím“ objektem Míra snesitelnosti (2012), rakousko-italská umělkyně Ester Stocker (2013), která prolomila hranice prostoru optickým efektem nekonečné černé pásky, či Pavel Mrkus (2016), jenž pomocí nehmotných, digitálních prostředků otevřel virtuální průzor do jiné dimenze času. Na jejich tvorbu naváže instalace Kateřiny Štenclové (*1959), která se jako první utká s náročným prostorem barokní architektury prostřednictvím barev. Využije přitom svých předcházejících zkušeností z práce se svébytným charakterem interiéru při tvorbě site specific instalací v Nové síni (1994) a ve Veletržním paláci v Praze (1999). Jako bytostná koloristka, vycházející z genetického kódu francouzského impresionismu, jenž se v její tvorbě „odtrhl“ od zobrazované reality a osamostatnil v abstraktní barevné féerii, bude ctít téma vztahu barvy a světla. Zhodnotí přitom v monumentální podobě svůj vynález igelitových ready-madeů (nezáměrně vzniklých barevných skvrn na igelitové fólii). Průhledné i černé závěsy nesoucí stopy barevných gest překryjí některé z okenních otvorů či architektonických prvků a promění tak charakter celého místa. Dialog bílé prostory a barevného světla završí několik rozměrných pláten, vytvořených pomocí otisků z igelitových matric a kolekce drobných formátů sestavených do svébytné struktury. Nonkonformní hra různých materiálů, barev a světla slibuje vytvořit totální prostředí nových smyslových kvalit.

Instalaci v hlavním výstavním prostoru spojuje s komorní výstavou ve foyer galerie příběh osobního přátelství. Francouzský filosof, historik umění a literatury, ale také malíř experimentující s fenoménem barvy, Christian Hubert-Rodier je autorem úvodního textu k průlomové výstavě Kateřiny Štenclové v Nové síni v Praze v roce 1994. Malířka tu nechala vzniknout v tehdejším českém prostředí nebývalou site specific instalaci sestavenou z promyšlené série navzájem sousedících monochromů. Christian Hubert-Rodier k ní vytvořil pozoruhodný intelektuální pandán. V roce 1993 vystavoval v pařížské galerii Natkin-Berta, která představila rovněž slavného amerického minimalistu Sol LeWitta. Tam také zakoupil jeho dílo Livre z roku 1992 a věnoval je Kateřině Štenclové.

Pouze pětidenní výstava Christiana Huberta-Rodiera (*1951) a díla amerického umělce Sol LeWitta (1928–2007) zapůjčeného malířkou Kateřinou Štenclovou, obohatí její souběžný projekt Světlo barvy II v zaklenuté hale roudnické jízdárny. Instalace vytvořená přímo pro předsálí galerie ozřejmí způsob, jakým lze v duchu francouzské estetické tradice rozvíjet téma barvy v prostoru s předznamenanými limity (autor rád a často experimentoval s tématem monochromu). S Rodierovou kompozicí bude kontrastovat Sol LeWittova „prostorová kniha“ využívající pouze černé a bílé v nejrůznějších tvarových modech. Expozice tak nabídne úvahu o komplexu otázek souvisejících se vztahem tvaru a barvy, světlem, barevným spektrem, funkcí oka, smyslovým vnímáním i racionálním „překladem“. Francouzskoamerický projekt, zprostředkovaný Kateřinou Štenclovou, rozšíří výstavní program galerie o mezinárodní rozměr. Obě výstavy vytvoří podnětný dialog na koloristické téma.

Výstavy podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Výstava Kateřiny Šteclové bude pro veřejnost otevřena od 27. 4. do 18. 6. 2017, úterý – neděle 10.00–17.00, výstava Sol leWitt a Christian Hubert-Rodier od 27. 4. do 1. 5. 2017, úterý – pondělí 10.00–17.00

Kurátorka výstav: Alena Potůčková

Výstavu doprovodí katalog s textem Aleny Potůčkové a barevnými reprodukcemi.
Doprovodný program k výstavě: Komentovaná prohlídka s Kateřinou Štenclovou 18. 6. 2017.