JAKUB JAN RYBA NEJEN JAKO AUTOR ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ HEJ, MISTŘE

Představení Jakuba Jana Ryby z pohledu jeho pedagogické činnosti ale nejen z ní. Výstava bude zahájena vernisáží.

Kdy:

8.12.2017 - 4.1.2018

Kde:

Roudnice nad Labem
Adresa:

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
Nám. Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:+420 416 810 761
podripskemuzeum@seznam.cz
www.podripskemuzeum.cz

Adventní výstava s názvem Jakub Jan Ryba nejen jako autor České mše vánoční Hej mistře! Expozice přibližuje zejména Rybovy převratné metody na poli pedagogiky, ale zdaleka ne jen tam. Výstavu zapůjčilo Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského v Praze.
Výstava bude doplněna ještě o další exponáty, které později upřesníme.

Vstupné :
základní 30 Kč
snížené 20 Kč

Slavnostní vernisáž proběhne 8.12.2017 v 16:00