ERB KNÍŽAT Z LOBKOWICZ - NOVÉ VYSVĚTLENÍ

Přednáška pana Stanislava Kasíka o lobkowiczkém erbu.

Kdy:

6.6.2018

Kde:

Roudnice nad Labem
Adresa:

Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem
Nám. Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.:+420 416 810 761
podripskemuzeum@seznam.cz
www.podripskemuzeum.cz

Erb knížat z Lobkowicz je složen z několika znakových polí, které byly od druhé poloviny 19. století vykládány způsobem, který byl novými zjištěními z nedávné doby překonán. Tato nová zjištění a fakticky správný výklad významu znakových polí v lobkowiczkém erbu budou předmětem přednášky heraldika Stanislava Kasíka.