Advent u Podřípského betlému

Adventní program pro školy a pro rodiče s dětmi.

Kdy:

1.12.2018 - 23.12.2018

Kde:

Bechlín
Adresa:

Jiřina Šustrová - Prodejní dílna lidové tradice
411 86 Bechlín 18
Tel.:+420 416 838 267
+420 604 437 050

sustrovaj@seznam.cz
www.prodejnidilnalidovetradice.cz

Povídání o historii lidových betlémů v Čechách a historie Podřipského betlému. Ukázka výroby figurky z kukuřičného šustí.

Doprovodný program - dílny pro děti: Výroba hvězdičky ze slámy, výroba vlastního betlému, dárky pro rodiče ...

Program pro školy - dopoledne - pondělí až pátek

Program pro rodiče s dětmi - odpoledne - sobota a neděle

Na program (jak pro školy tak pro rodiče s dětmi) je nutno se objednat. Po dohodě je možné objednat se i mimo stanovené časy.